Ett tillgängligt kulturliv för alla

– mål 2011–2016

Drygt 1 miljon människor i åldrarna 16–64 år har någon form av funktionsnedsättning. Tar man med alla medborgare – också barnen och de äldre, blir siffran väsentligt mycket högre. Handikappolitikens mål har varit att enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler skulle vara åtgärdade 2010. Så har det inte blivit. Därför tar regeringen ett nytt tag med en ny strategi för att nå målen för åren 2011–2016.


Ladda ner informationsbladet

Header logo