Får jag lov? Ett dansförslag

Förslag till handlingsprogram för den professionella dansen i Sverige

Omslag till Får jag lov? Ett dansförslagBättre produktionsförhållanden för dansare och koreografer, flera spelplatser och ökat turnerande, ett större internationellt utbyte och mer dans för barn och unga. Det är några av de åtgärder som ska skapa bättre villkor för dansen och göra det möjligt för fler människor att se dansföreställningar av hög kvalitet.

Handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige omfattar hela dansområdet och har utarbetats i samråd med danslivets aktörer. Som grund för arbetet finns bland annat de handlingsprogram för dans som landsting och regioner har utarbetat på Kulturrådets initiativ.

Bland de förslag till åtgärder som presenteras behandlar många danslivets utveckling och infrastruktur. En av de viktigaste målsättningarna är att sprida danskonsten till olika delar av landet, och flera åtgärder syftar till att förbättra turnéverksamhet och skapa flera scener för dans. Dessutom behandlas dansarnas anställningsvillkor, den offentliga bidragsgivningen och samverkan mellan institutionerna och det fria danslivet.

Får jag lov? Ett dansförslag (798 kB)

Sammanfattning av handlingsprogrammet för dans (110 kB)

Summary of the plan of action for dance (113 kB)

Header logo