Folkbibliotek 2008

Kulturen i siffror 2009:2

Omslag Folkbibliotek 2008I denna rapport redovisas vissa delar av folkbibliotekens verksamhet såsom mediebestånd, utlån, besök. Under 2008 bedrevs utlåning på närmare 2 100 kommunala huvudbibliotek, filialer, bokbussar och andra utlåningsställen. Folkbiblioteken tillhandahöll närmare 40 miljoner böcker och 3 miljoner AV-media, erbjöd tillgång till databaser samt anordnade drygt 85 000 publika aktiviteter. De publika aktiviteterna var främst i form av lässtimulerande åtgärder riktade till barn. Nytt för årets mätning är att även en halv miljon e-musikutlån noterades i statistiken. Antalet aktiva låntagare var 2,7 miljoner, vilka lånade drygt 58 miljoner böcker. Medelkostnaden för varje lån var 51 kronor. Hälften av böckerna som lånades ut var barn- och ungdomslitteratur. Hälften av landets folkbiblioteksfilialer var integrerade med skolbibliotek. Den totala driftskostnaden per invånare i Sverige var 387 kronor, av vilka tolv procent gick till inköp av medier. Det fanns 4,3 böcker och AV-media per invånare vid folkbiblioteken.

Folkbibliotek 2008 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik.

Beställ rapporten

Header logo