Folkbiblioteken 2001

Kulturen i siffror 2002:2

Omslag till Folkbiblioteken 2001Folkbiblioteken 2001 innehåller uppgifter om utlån, mediebestånd, övrig verksamhet samt resurser vid landets 289 folkbibliotek. Utlåningen av AV-medier ökade med 5,8 procent samtidigt som utlåningen av böcker minskade med 3 procent. Sammantaget innebär det att 1,5 miljoner färre medielån utfördes jämfört med förra året. Biblioteken köpte under året in knappt 2,1 miljoner nya böcker och 230 000 nya
AV-medier. Samtliga folkbibliotek erbjuder idag sina besökare tillgång till internetuppkopplade datorer och fyra av fem bibliotek har sin katalog tillgänglig för sökning via Internet. Antalet filialer som integreras med skolbiblioteken har fortsatt att öka. Idag är varannan filial integrerad med ett skolbibliotek. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår Sveriges officiella statistik.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Folkbiblioteken 2001 (734 kB)

Header logo