Folkbiblioteken 2003

Kulturen i siffror 2004:2

Omslag till Folkbiblioteken 2003Folkbiblioteken 2003 innehåller uppgifter om utlån, mediebestånd, övrig verksamhet samt resurser vid landets 290 folkbibliotek. I likhet med de senaste åren fortsatte utlåningen av böcker att minska år 2003 samtidigt som utlåningen av AV-medier ökade. Utlåningen av böcker minskade med 2,0 procent och utlåningen av AV-medier ökade med 2,8 procent. Den totala medieutlåningen minskade därmed med1,3 procent motsvarande 1 026 000 lån. Biblioteken köpte under året in 1,9 miljoner nya böcker och 242 000 nya AV-medier. Antalet filialer minskade till 1 091 varav 529 är integrerade med ett skolbibliotek. År 2003 utförde 6 135 anställda vid biblioteken 5 041 helårsverken. Av de anställda var 45 procent bibliotekarier och av dessa var 85 procent kvinnor. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår Sveriges officiella statistik.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Folkbiblioteken 2003 (1 Mb)

Header logo