Folkbiblioteken 2004

Kulturen i siffror 2005:2

Omslag till Folkbiblioteken 2004Folkbiblioteken 2004 innehåller uppgifter om bland annat utlån, mediebestånd, personal och ekonomi vid landets folkbibliotek samt ett 40-tal övriga bibliotek. I likhet med de senaste åren fortsatte utlåningen av böcker att minska under år 2004. Även utlåningen av AV-medier minskade, vilket är första gången sedan år 1980. Biblioteken införskaffade 1,8 miljoner nya böcker och 264 000 nya AV-medier under året. Antalet filialer minskade till 1 065, varav 528 är integrerade med ett skolbibliotek. År 2004 utförde 6 003 anställda vid biblioteken 4 968 helårsverken. Av de anställda var 84 procent kvinnor och 47 procent bibliotekarier. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Har du synpunkter på statistikrapporten om folkbiblioteken? Lämna dina synpunkter till statistiksynpunkter@kulturradet.se

Header logo