Folkbiblioteken 2006

Kulturen i siffror 2007:5

Omslag Folkbiblioteken 2006I denna rapport redovisas vissa delar av folkbibliotekens verksamhet såsom mediebestånd, utlån, besök, personal och ekonomi. I rapporten ingår även uppgifter om bl a sjukhusbibliotekens verksamhet. Under 2006 bedrevs utlåning på 2 200 kommunala huvudbibliotek, filialer, bokbussar och andra utlåningsställen. Det genomsnittliga öppethållandet var 23 timmar per vecka, varav 2 timmar på kvällstid. Antalet anställda uppgick till närmare 6 000, personer som sammanlagt utförde knappt 5 000 årsverken. Ungefär hälften av dessa var utbildade bibliotekarier och 85 procent av de anställda var kvinnor. Folkbibliotekens totala mediebestånd uppgick till 41 miljoner böcker och 3 miljoner audiovisuella (AV) medier. Under 2006 införskaffades knappt 2 miljoner böcker och 300 000 AV-medier.

Sedan 2000 har antalet böcker i beståndet minskat, medan antalet AV-medier har ökat. Totalt tog folkbiblioteken emot 71 miljoner besök under 2006, varav drygt 45 miljoner på huvudbiblioteken. I genomsnitt gjordes nästan 8 besök per invånare. Sammanlagt lånades 58,6 miljoner böcker och 11,4 miljoner AV-medier från de kommunala biblioteken under 2006. Sedan 1980 har antalet utlånade böcker minskat med 17,6 miljoner medan utlåningen av AV-medier har ökat med 9,4 miljoner. Utlåningen av barnböcker utgjorde ungefär hälften av den totala bokutlåningen 2006, motsvarande 27,2 miljoner lån.

Folkbiblioteken 2006 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik.

Rapporten finns även tillgänglig som pdf:
Folkbiblioteken 2006 (3 Mb)

Rättelser


Driftskostnader, tabell 7:3:

Heby kommuns driftskostnader för personal: Den korrekta uppgiften är 2 662 tkr.

Ekerö kommuns driftskostnader: Korrekta uppgifter (tkr):
Totalt 10 040, medier 885, personal 5 440, lokaler 2 983, övrigt 732.

Utlåning:

Båstad kommuns utlåningsuppgifter har rättats. De nya siffrorna påverkar även uppgifterna för Skåne och hela riket. De tabeller som omfattas av förändringarna är 1:8, 1:9, 1:13, 1:15, 1:16, 7:8 och 7:9. De korrigerade tabellerna finns publicerade i menyn till höger. 

På sidan 20 i rapporten står det att Båstad toppar listan över utlåning per invånare, detta stämmer inte. Det är istället Övertorneå som har högst utlåning per invånare (15,4) med Tingsryd på andra plats (13,8).
 
I karta nr 3 (sid 24) byter Båstad kategori från den näst lägsta till den lägsta gruppen: från att ha haft 1,446 till 0,875 utlån per bestånd.

Beställ rapporten

Header logo