Folkbiblioteken 2007

Kulturen i siffror 2008:3

Omslag Folkbiblioteken 2007I denna rapport redovisas vissa delar av folkbibliotekens verksamhet såsom mediebestånd, utlån, besök. Under 2007 bedrevs utlåning på närmare 2 100 kommunala huvudbibliotek, filialer, bokbussar och andra utlåningsställen. Folkbiblioteken tillhandahöll 40 miljoner böcker och 3 miljoner AV-media, erbjöd tillgång till databaser samt anordnade drygt 66 000 publika aktiviteter. De publika aktiviteterna var främst i form av lässtimulerande åtgärder riktade till barn. Folkbiblioteken anordnade också aktivteter i samarbete med studieförbundens kulturprogram, dessa samarrangemang lockade drygt 122 000 deltagare.

Antalet aktiva låntagare var 2,6 miljoner, vilka lånade drygt 57 miljoner böcker. Närmare hälften av böckerna som lånades ut var barn- och ungdomslitteratur. Fyra av tio biblioteksenheter var integrerade med skolbibliotek. Sammanlagt gjordes 68 miljoner besök vid folkbiblioteken.

Den totala driftskostnaden per invånare i Sverige var 382 kronor, av vilka tolv procent gick till inköp av medier. Kostnaden per lån var i medeltal 51 kronor. Det fanns 4,7 böcker och AV-media per invånare vid folkbiblioteken. Ungefär två tredjedelar var vuxenböcker, en tredjedel barnböcker och resterande tre procent var referenslitteratur. Därtill fanns närmare 8 800 tidningsprenumerationer och drygt 79 000 tidskriftsprenumerationer.

Folkbiblioteken 2007 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik. 

Beställ rapporten

Header logo