Handlingsprogram läsfrämjande

Handlingsprogrammet för läsfrämjande visar hur Kulturrådet arbetar för att uppfylla de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande. Avsikten med en uppdaterad version, fem år att efter det ursprungliga handlingsprogrammet presenterades, är att bättre spegla dagens läsfrämjande landskap.

Läs och ladda ner publikationen

Beställ publikationen

HANDLINGSPROGRAM LÄSFRÄMJANDE

Header logo