Kulturinstitutionerna och det civila samhället

Kulturrådets skriftserie 2012:1

Kulturrådet har i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern tagit fram en rapport med lärande exempel på hur kulturinstitutioner kan involvera det civila samhällets organisationer och andra ideella krafter i sina respektive verksamheter. Syftet med rapporten är att inspirera och ge idéer som kan påverka den framtida utvecklingen med att göra kulturlivet mer dynamiskt och mångfacetterat för alla.

Header logo