Kulturrådets årsredovisning 2016

Kulturrådets skriftserie 2017:2

Kulturrådets årsredovisning visar på bredden och komplexiteten i myndighetens uppdrag och genom siffrorna skymtar också den svåra och viktiga processen att bedöma vilka projekt och verksamheter som ska få del av de statliga medlen.

Ett stort antal experter medverkar i bedömningen av ansökningarna och Kulturrådet är i kontinuerlig dialog med andra organisationer av betydelse för svenskt kulturliv, från myndigheter, regioner och kommuner till konstnärsorganisationer, civilsamhälle och utövare. Dialogen ger goda möjligheter att flytta fram positionerna inom viktiga jämlikhetsfrågor, som ökad öppenhet och mångfald i kulturlivet avseende hbtq-frågor, tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning och främjande av de nationella minoriteternas kulturverksamhet.

Läs och ladda ner skriften

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2016

Header logo