Kulturrådets årsredovisning 2017

Kulturrådets skriftserie 2018:1

I årsredovisningen sammanfattas vår verksamhet under 2017. Under året fördelade Kulturrådet drygt 2,2 miljarder kronor till konstnärlig och kulturell verk­samhet. Vi är övertygade om att när fler får möjlighet att ta del av kvalitativ konst och kultur bidrar det samtidigt till ett hållbarare samhälle.

Läs och ladda ner skriften

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2017

Header logo