Kulturrådsböckerna

En översyn av distributionsstöd till biblioteken

Under 2018 genomförde Kulturrådet en översyn av distributionsstödet. Översynen bygger på framförallt på en enkät som skickades ut till de bibliotek som mottar distributionsstödda böcker. Med enkäten ville vi ta reda på hur biblioteken ser på distributionsstödet och hur Kulturrådet kan underlätta för folkbiblioteken att ta till vara stödets läs- och litteraturfrämjande potential. Resultatet från översynen presenteras i den här rapporten.

Läs och ladda ner skriften

Beställ skriften

KULTURRÅDSBÖCKERNA

Header logo