Kultursamverkansmodellen

Ekonomi och personal till och med 2015

I denna uppföljning presenterar Kulturrådet uppgifter om hur ekonomiska förutsättningarna, personalsammansättning och anställningsförhållanden inom kultursamverkansmodellen utvecklats över tid.

KULTURSAMVERKANSMODELLEN

Header logo