MU-avtalet – nulägesanalys och förslag till revidering

Kulturrådets skriftserie 2013:3

Syftet med denna rapport är att ge en nulägesanalys av tillämpningen av och kunskapen om MU-avtalet på statlig, regional och lokal nivå samt att ge underlag för och förslag till en revidering av avtalet.
MU-avtalet kallas det ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar som tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers Förbund och Föreningen Svenska Tecknare och godkändes av regeringen för att träda i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. Det gäller för statliga institutioner och museer.

Header logo