Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2017

Av 2,3 miljarder gick drygt 1,9 miljarder till verksamheter i regionerna, det visar utfallet för vår bidragsgivning 2017. Största delen av pengarna fördelades inom kultursamverkansmodellen.

RAPPORT

Header logo