Ökad digitalisering av offentligt finansierad kultur i Sverige

En förstudie

Möjligheterna att använda digitala tjänster för att sprida kultur är en fråga som allt fler kulturaktörer uppmärksammar, samtidigt som det sker en strukturomvandling av såväl medier som distribution, produktion och konsumtion av olika kulturformer. För att närmare belysa frågan om digital distribution av det kulturella utbudet har Kulturrådet beställt en rapport.

ÖKAD DIGITALISERING AV OFFENTLIGT FINANSIERAD KULTUR I SVERIGE

Header logo