På väg mot jämställd scenkonst

Kulturrådets skriftserie 2009:1

Omslag jämställd scenkonstDet krävs ett ständigt pågående arbete för integrering av jämställdhetsperspektivet. Rapporten På väg mot jämställd scenkonst visar hur det ser ut framför allt på ledningsnivå inom den del av scenkonstområdet som får stöd från Kulturrådet. Positiva förändringar har på många håll skett de senaste åren men samtidigt kvarstår en del av den ojämställdhet som framgick av utredningen Plats på scen, särskilt inom musikområdet. Rapporten ger en utgångspunkt för fortsatta diskussioner om vad som kan göras och om vad som ryms i jämställdhetsbegreppet.

I rapporten redovisas även de projekt som fått stöd inom ramen för de särskilda jämställdhetsmedel som regeringen ställt till Kulturrådets förfogande.

Beställ rapporten

På väg mot jämställd scenkonst

Header logo