Professionell samtida cirkus – En kartläggning

Kulturrådets skriftserie 2017:4

Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga svensk nycirkus, eller samtida cirkus som den också kallas. Kartläggningen är den första i sitt slag i Sverige och rapporten redogör för vilka utbildningar som finns inom konstformen, vilka fältets aktörer är och hur finansieringen ser ut. Resultaten presenteras i rapporten Professionell samtida cirkus: en kartläggning.

PROFESSIONELL SAMTIDA CIRKUS – EN KARTLÄGGNING

Header logo