Queer kultur

Kulturrådets skriftserie 2016:3

Queer kultur heter en ny skrift från Kulturrådet som sätter fokus på hbtq i kulturen. Queer kultur handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som ger vidgade vyer och ett rikare kulturliv.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar som stärker hbtq-personers rättigheter inom kulturområdet. Vi hoppas skriften kan inspirera till nya samarbeten och konstnärlig utveckling.

Läs eller ladda ner skriften

QUEER KULTUR

Header logo