Skolbibliotek 2008

Kulturen i siffror 2009:1

Omslag Skolbibliotek 2008I denna rapport redovisas delar av skolbibliotekens verksamhet som antal skolbibliotek, skolans användning av folkbiblioteken och skolbibliotekens verksamhet. Statistikredovisningen kompletteras av beskrivning av några skolors biblioteksverksamhet. Av resultatet kan utläsas att två tredjedelar av landets drygt 6 000 skolenheter har någon form av skolbibliotek. Drygt en av tio skolenheter har varken bibliotek eller någon samling av böcker. Detta innebär att cirka 250 000 elever inte har tillgång till skolbibliotek i någon form. Folkbiblioteken används i hög grad som en kompletterande resurs. Skolans användning av folkbiblioteket är sällan reglerad i något avtal.

 

beställ rapporten

Skolbibliotek 2008

Läs rapporten

Header logo