Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur- och investeringsfonder 2017

Under förra året fick 271 projekt drygt 220 miljoner kronor i stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder. Det visar den årliga strukturfondsrapport som Kulturrådet tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet, på regeringens uppdrag. Antalet beviljade projekt är fler jämfört med 2016, men det totala stödbeloppet är lägre.

PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EUS STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER 2017

Header logo