Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2015-2016

Denna rapport visar Kulturrådets och ytterligare 27 kulturmyndigheter och institutioners verksamhets regionala utfall för åren 2015 och 2016.

Tillsammans hade dessa 28 myndigheter och institutioner cirka 5,9 miljarder kronor i statliga anslag 2015, varav drygt 4,7 miljarder kronor har gått till olika regioner. Motsvarande belopp för 2016 var 6,3 miljarder kronor, varav drygt 5 miljarder kronor har gått till olika regioner.

I tidigare version av rapporten var uppgifterna för år 2015 och 2016 i tabell 7 på sid 15 felaktiga. Justerad version av rapporten publicerades 2017-08-31.

STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV 2015-2016

Header logo