Statistik om bild och form

Stora delar av den statistik som Kulturrådet tidigare sammanstält övertogs från och med den 1 januari 2012 av Myndigheten för kulturanalys.

Kulturrådets styrelse har beslutat om en strategi för myndighetens arbete inom bild- och formområdet. I denna ingår bland annat att Kulturrådet noga ska följa utvecklingen inom området. 2010 gjordes som en del av denna strategi en fördjupad kartläggning av bild- och formområdet med tyngdpunkt på tillgänglighet till samtida professionell bild- och formkonst. I rapporten "Bild och form 2009" har bland annat 147 utställningsarrangörer medverkat i en enkätundersökning och svarat på frågor om vilka konstnärer som visas, antal besök, öppethållande, ekonomi med mera.

Kulturrådet konstaterar i rapporten att det finns stora luckor i statistiken för bild- och formområdet, både när det gäller den offentligt finansierade verksamheten och den privatfinansierade delen av området. I rapporten ingår statistik för bild- och formområdet. (Läs rapporten via länken till höger).

Header logo