Mer statistik om
kultur och massmedier

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för Kulturanalys ansvarar för officiella statistiken inom museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter.

Statistiska centralbyrån

Övergripande ansvar för den svenska officiella statistiken.

Kultur och mediestatistik

NORDICOM
Kultur och mediestatistik

SOM-Institutet
Riksrepresentativa frågeundersökningar på temat Samhälle, Opinion och Massmedia

Sveriges Radio
Radiolyssnande

Sveriges Television
TV-tittande, programutbud m.m.

Radio- och Televerket
Statistik samt annan information beträffande ägande- och branschstruktur, teknik samt ekonomi inom medieområdet.

Film

Svenska Filminstitutet
Biograf och filmstatistik

Litteratur, tidningar och tidskrifter

Kungliga Biblioteket

Svenska Förläggareföreningen
Branschstatistik över medlemsförlagens utgivning och försäljning av allmänlitteratur

Svensk Tidningsstatistik
Statistik över tidskrifter, morgon- och kvällstidningar m.m.

Musik

IFPI Svenska gruppen
Statistik över skivförsäljningen samt utgivningar i Sverige

Grammotex
Grammofonleverantörernas Förening. Försäljningsstatistik mm

InternationellT

Eurostat
EU:s statistikbyrå

Europarådet

European AudioVisual Observatory

EricArts

UNESCO-UIS

Header logo