STATISTIK OM MUSEER

Enligt förordningen avseende den officiella statistiken överlämnade Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende museer från och med 1 januari 2012 till Myndigheten för kulturanalys. Kulturrådet har dock samlat in uppgifter avseende museer för verksamhetsår 2010 (officiell statistik), ett arbete som startade 2011 innan ändringen i förordningen var genomförd.

Header logo