Besöksstatistik för statliga museer

Från och med 1 januari 2012 överlämnar Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende bland annat museer till Myndigheten för kulturanalys.

Kulturrådet har tidigare haft i uppdrag att följa upp besöksutvecklingen och tillgängligheten på de centrala museerna. Även detta uppdrag har övergått till Myndigheten för Kulturanalys från och med 1 januari 2012.

För frågor som rör besöksstatistiken och insamlingen av denna avseende verksamhetsår 2012, kontakta Myndigheten för Kulturanalys, Rickard Bengtsberg, rickard.bengtsberg@kulturanalys.se.

Header logo