Statistik om musik

Stora delar av den statistik som Kulturrådet tidigare sammanställt övertogs från och med 1 januari 2012 av Myndigheten för kulturanalys.

Kulturrådet har regelbundet sammanställt uppgifter om musiklivet som grundar sig på uppgifter från de institutioner, organisationer och fria grupper som har fått statsbidrag. En del av dessa uppgifter kommer i framtiden att återfinnas i anslutning till uppföljningen av Kultursamverkansmodellen.

Statistik i de rapporter Kulturrådet tidigare publicerat omfattar inte all professionell musikverksamhet i Sverige. Materialet grundar sig på återrapporteringar som bidragsmottagarna är skyldiga att lämna till Kulturrådet. Rapporterna ger bland annat en bild av verksamhet, ekonomi och personal

Det finns flera andra organisationer som sammanställer och publicerar statistik och andra uppgifter från musikområdet (se länkar nedan).

Header logo