Statistik om studieförbunden

Från och med 1 januari 2012 överlämnade Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende studieförbund till Myndigheten för kulturanalys.

Statistiken  bygger på uppgifter från studieförbundens verksamhetsregister – STUV-registret – som ägs av Folkbildningsrådet. Registret administreras av SCB – Statiska centralbyrån. Registret  innehåller uppgifter om studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet som fått statsbidrag det aktuella året.

Header logo