Statistik om scenkonst

Stora delar av den statistik som Kulturrådet tidigare sammanställt övertogs från och med 1 januari 2012 av Myndigheten för kulturanalys.

Kulturrådet har regelbundet sammanställt uppgifter om scenkonstområdet som grundar sig på uppgifter från de institutioner, organisationer och fria grupper som har fått statsbidrag. En del av dessa uppgifter kommer i framtiden att återfinnas i anslutning till uppföljningen av Kultursamverkansmodellen.

Den statistiken omfattar inte all professionell scenkonstverksamhet i Sverige, utan grundar sig på återrapporteringar som alla bidragsmottagare är skyldiga att lämna till Kulturrådet. Siffrorna ger bland annat en bild av verksamhet, ekonomi och personal.

Header logo