Illustration av Petter Lawenius

Kontakt

Vill du ha kontakt med någon person som arbetar med fristadsfrågor på Kulturrådet eller som har kunskap om fristadsprogrammet i respektive stad, mejla Henriette Zorn.

För frågor om ICORN:s fristadssystem finns kontaktuppgifter på deras webbplats och här nedan:

Nationell samordnare för Sveriges fristäder inom ICORN
Karin Hansson
Telefon: +46(0)18-7271796
E-post: karin.hansson@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, Kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Svartbäckgatan 17, Uppsala

Header logo