Svenska fristäder

Det finns idag 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i ICORN, de flesta är kommuner men även några regioner är medlemmar. Av dessa tar 22 emot fristadskonstnärer och ett par regioner har en stödjande roll till fristadskommunerna i regionen. Vissa fristäder har flera platser och tar då vanligtvis emot två konstnärer verksamma inom olika konstområden. Fristadskonstnärer är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer.

Information om de svenska fristäderna finns nedan.

Av säkerhetsskäl lämnar vi här inte ut namnen på de respektive fristadskonstnärerna. Några konstnärer har haft skyddad identitet medan andra har haft en offentlig profil under sin tid som fristadskonstnär. För mer information om tidigare fristadskonstnärer hänvisar vi till ansvarig tjänsteman i respektive stad.

Svenska fristäder

Dalarnas landsting

Dalarna blev fristad 2014 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Iran 2015 –
Läs mer om fristad Dalarna.  

Eskilstuna

Eskilstuna blev fristad 2015 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Iran 2016 –
Läs mer om fristad Eskilstuna här

Gävle

Gävle blev fristad 2015 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Syrien 2016 –
Läs mer om fristad Gävle.

Göteborg

Göteborg blev den första fristaden i Sverige 1996 och har haft fristadskonstnärer från följande länder:

• Nigeria 1997-1998
• Burma 2000-2001
• Tjetjenien 2004-2005
• Belarus 2006-2007
• Georgien 2009-2010
• Forna Sovjet 2011-2013
• Palestina 2013- 2015
• Eritera 2016

Läs mer om fristad Göteborg    

Helsingborg

Helsingborg blev fristad 2016 och tog emot sin första fristadskonstnär från:
• Yemen 2016

Karlstad

Karlstad blev fristad 2014 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Afghanistan 2015

Linköping

Linköping blev fristad 2015 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Syrien 2016 – 2018
Ny kandidat inbjuden 2018

Läs mer om fristad Linköping 

Luleå

Luleå blev fristad 2016 och tog emot sin första fristadskonstnär från:

  • Eritrea 2017


Läs mer om fristad Luleå 

Malmö

Malmö blev fristad 2010 och har två parallella fristadsprogram. Ett för skribenter/journalister och ett för musiker. Malmö har haft fristadskonstnärer från följande länder:

 har haft fristadsförfattare från följande länder:
• Iran 2010-2012
• Iran 2012-2014
• Nigeria 2015 –
Malmö tar även emot gästmusiker:
• Egypten 2014-2016

  • Afghanistan 2017-


Läs mer om fristad Malmö.

Norrköping

Norrköping blev fristad 2014 och haft fristadskonstnärer från
• Iran 2015 –2017
• Bangladesh 2018 -

Läs mer om fristad Norrköping 

Piteå

Piteå blev fristad 2016 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:

• Zimbabwe 2018 -


Läs mer om fristad Piteå 

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län blev fristad 2013, och har haft fristadskonstnärer från
• Honduras 2013-2015
• Syrien 2016 -  

Läs mer om fristad Region Jönköping

Region Skåne

Skåne är medlem i ICORN sedan 2010. Skåne har inte någon fristadsplats men arbetar stödjande och samordnande med fristadsfrågar gentemot sina kommuner.


Läs mer om fristad Region Skåne

Sandviken

Sandviken blev fristad 2016 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:

• Ryssland 2017 -  

Läs mer om fristad Sandviken.

Sigtuna

Sigtuna blev fristad 2012 och har och har haft fristadskonstnärer från
• Turkiet 2013–2015
• Syrien 2016 -

Läs mer om fristad Sigtuna 

Skellefteå

Skellefteå blev fristad 2013 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Somalia 2015 –2017

Läs mer om fristad Skellefteå 

Stockholm

Stockholm blev fristad 1998  och har sedan 2018 två parallella fristadsprogram. Stockholm har haft fristadskonstnärer från följande länder::
• Syrien 2000-2002
• Iran 2002
• Iran 2003-2004
• Nigeria 2005
• Syrien 2005-2007
• Kina 2008-2009
• Georgien 2010-2011
• Etiopien 2012-2014
• Irak 2015 -2017
• Ny stipendiat inbjuden 2018
• Ny stipendiat inbjuden 2018


Läs mer om fristad Stockholm 

Uddevalla 

Uddevalla blev fristad 2016 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:


Läs mer om fristad Uddevalla

Umeå

Umeå blev fristad 2016 och har tagit emot sin första fristadskonstnär från:

• Irak 2017 -

Läs mer om fristad Umeå 

Uppsala

Uppsala blev fristad 2008 och har haft fristadskonstnärer från följande länder:
• Bangladesh 2008
• Bangladesh 2009-2011
• Iran 2012-2014
• Etiopien 2015 -2017

• Ny stipendiat inbjuden 2018


Läs mer om fristad Uppsala

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är medlem i ICORN sedan 2014. Regionen har inte någon fristadsplats men arbetar stödjande och samordnande med fristadsfrågar gentemot sina kommuner.
Läs mer om fristad Västra Götalandsregionen

Växjö

Växjö blev fristad 2012 och har haft fristadskonstnärer från:
• Iran 2012–2014
• Turkiet 2015 – 2017
• Ny stipendiat inbjuden 2018


Läs mer om fristad Växjö

Örebro

Örebro blev fristad 2015 har tagit emot sin första fristadskonstnär från:
• Turkiet 2017 -

Östersund

Östersund blev fristad 2017 har tagit emot sin första fristadskonstnär från:

• Syrien 2018 -


Läs mer om fristad Östersund

KONTAKT

Henriette Zorn
Handläggare
Telefon: 08-519 26 420
henriette.zorn@kulturradet.se

Karin Hansson
Nationell samordnare för Sveriges fristäder inom ICORN
Telefon: +46(0)18-7271796
E-post: karin.hansson@uppsala.se

Header logo