Foto: Modersmålsbiblioteket.

Modersmålsbiblioteket i Mölndal för flerspråkiga barn och unga

Det finns 27 olika språk representerade på Modersmålsbiblioteket i Mölndal, som är ett läsfrämjande projekt där skolförvaltningen, modersmålsenheten, skolbiblioteken och biblioteken i Mölndal samarbetar. Här hittar barn med olika modersmål böcker, ljudböcker och skivor på många olika språk. De kan även ta del av sagostunder på allt från persiska till ryska.

Modersmålsbiblioteket delfinansieras av Kulturrådet. Syftet är att stimulera till läsning och att stärka barns och ungas språkkunskaper och självbild.

Tanja Božić som är chef för Modersmålsenheten och initiativtagare till Modersmålsbibliotekek berättar om sina egna starka upplevelser när hon som flykting kom till Sverige från före detta Jugoslavien1992 med sin man och dotter. Hon upptäckte då att det endast fanns två böcker på serbiska på biblioteket. En stor brist då man som nyanländ inte behärskar svenska och skulle kunna hitta både stor tröst och kunna dra nytta av att kunna läsa på sitt modersmål. När hon längre fram i livet i sitt arbete som lärare träffade på många elever som inte hade böcker hemma väcktes idén till Modersmålsbiblioteket till liv.

När Tanja Božić blev chef för Skolförvaltningens och Utbildningsförvaltningens Modersmålsenhet för cirka tre år sedan ville hon lyfta modersmålsundervisningen status och arbeta för att modersmål ska bli framtidens kompetens. En målsättning som turligt nog sammanföll med bibliotekets fokus och drömmen om Modersmålsbiblioteket blev verklighet.
– Vi ville ha litteraturen tillgängligt för alla, förklarar Tanja Božić. Vi började med att ta fram böcker åt de barn och unga som besökte biblioteket på deras modersmål. Det gällde allt från pekböcker för de yngsta och sedan intressant litteratur för förskolan och hela grundskolan.

Fokus i år är gymnasieeleverna. Målet är att alla elever ska komma till biblioteket minst en gång per termin och få personlig hjälp av både bibliotekarierna och modersmålslärarna med att välja böcker som passar just deras nivå. Modersmålsbiblioteket arbetar för att marknadsföra flerspråkiga böcker, göra dem tillgängliga, se till att verksamheten blir en del av den ordinarie skolundervisningen. De anordnar även biblioteksvisningar och lektioner för modersmålsgrupperna på stadsbiblioteket, arrangerar fortbildningar på nätet och workshops i sagoberättande.
– En stor utmaning har ibland varit att hitta böcker som överensstämmer med den syn på jämställdhet, demokrati och värdegrund som finns här i Sverige, säger Tanja Božić.

Tanja berättar att arbetet med Modersmålsbiblioteket rönt stor uppskattning bland lärare och föräldrar. Projektet har även uppmärksammats på Skolverkets webbplats Tema Modersmål. Mölndal är en av de fem kommuner i Sverige vars arbete med flerspråkighet i förskolan lyfts fram som goda exempel.

Modersmålsbiblioteket är en del av projektet Språkutveckling hos flerspråkiga elever som år 2012 belönades med European Label – en europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning. Elever har fått samtala och skriva om sina framtida drömmar, sina mål och de möjligheter flerspråkighet ger. Det resulterade i Drömboken som inspirerade till att visa hur Mölndal arbetar med modersmålsundervisning.

Header logo