Kulturråd i utlandet

Sverige har i dag utsända kulturråd vid Sveriges ambassader i Beijing, Berlin, Istanbul, London, Moskva, Paris, Pretoria och Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Kulturrådens huvudsakliga uppgift är att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen. Kulturdepartementet är huvudman för kulturråden. Chefen för Svenska kulturhuset i Paris är samtidigt också kulturråd vid ambassaden men tillhör organisatoriskt UD/Svenska institutet. Kulturråden är en viktig resurs för det internationella samarbetet mellan Sverige och stationeringsländerna. De initierar projekt, förmedlar kontakter och rapporterar om aktuella kultur- och kulturpolitiska frågor.

I Kulturrådets uppdrag ingår att fördela ett bidrag till de utsända kulturråden. Syftet är att bidra till internationaliseringen av svenskt kulturliv.

Om du har frågor om kulturråden eller deras uppdrag, går det bra att läsa mer och kontakta Kulturdepartementet via Kulturrådsbloggen:
http://blogg.kulturdep.se/kulturradsbloggen/kontakt/

 

Header logo