Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Kultur och hälsa

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet.

Bild: Voces Nordicae, Leonardo Dreams. Foto: Mats Bäcker.

Seminarium om konsten på Stockholms sjukhem

Den 23 maj arrangeras ett seminarium om konstens roll på Stockholms sjukhem. Då avslutas den konstpedagogiska satsningen MEDVARO. Det treåriga projektet har inriktats på att stärka konstens roll på Stockholms Sjukhem och låta den bli värdeskapande.

Minskad demensrisk hos kulturaktiva

Den som är kulturellt aktiv och som rör på sig regelbundet i medelåldern kan minska sannolikheten att drabbas av demenssjukdomar. Det visar en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för ådrande och hälsa, vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Kultur får patienter med långvarig smärta att må bättre

Ny forskning på Danderyds sjukhus i Stockholm visar att kultur kan bidra till att skapa bättre livskvalitet och bryta social isolering hos patienter som lider av långvarig smärta. Patienter med långvarig smärta och begränsade kunskaper i svenska har regelbundet fått möta musik, dans, konst, slöjd och film – både som publik och genom eget deltagande.

Läs mer

Utbildning för dig som jobbar med äldre

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) har i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa tagit fram en uppdragsutbildning. Den riktar sig till dig som arbetar med äldre.

Läs mer om utbildningen

Kultur motverkar depression

Risken att drabbas av depression som äldre minskar om man går på bio, teater eller museum. Det visar en ny brittisk långtidsstudie.

Läs mer

Nordisk forskningskonferens i Malmö

Den 21-22 maj i Malmö träffas The Nordic Network for Arts & Health Researchers.

Vill du komma i kontakt med nätverket hittar du de olika ländernas kontaktpersoner här

Bildomslag: Dans för Hälsa – en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Fotograf Magnus Westerborn

Nationell översyn av kultur och hälsa

Den 17 september skickade vi en rapport om området kultur och hälsa till regeringen. I vår översyn ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Läs mer om rapporten här

Kulturrådets yttranden om utredningen "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Kulturrådet har under november 2017 yttrat sig över SOU 2017:47, "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa", som Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat till regeringen. I yttrandet beskriver Kulturrådet bland annat kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi har tidigare yttrat oss över ett delbetänkande från kommissionen. Du kan läsa bägge yttrandena här (PDF-filer):

Kulturrådets yttrande över delbetänkande "För en god och jämlik hälsa, En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" (SOU 2017:4)

Yttrande över SOU 2017:47, "Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Kartläggning om kultur och hälsa

Regeringen aviserar ett uppdrag till Kulturrådet att genomföra en översikt om hur det strategiska arbetet kring kultur och hälsa bedrivs i länen och hur kunskapsutbyte och samverkan kan vidareutvecklas. Detta kommer att stärka den nationella överblicken över området kultur och hälsa, skriver man i budgetpropositionen.

KONTAKT

Karin Westling
Telefon: 08-519 264 37
karin.westling@kulturradet.se

 

 


 

Header logo