Skapande hälsa

I projektet Skapande hälsa, som tack vare bidrag från Kulturrådet kunde ta sin början 2011, genomförde Åre kommun kulturella aktiviteter som riktade sig till äldre människor inom vård och omsorg, samt till deras personal.

Anslagsansökan och projektledning gjordes i nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vad hände egentligen? Jo, en massa bra saker: Plötsligt glimtar det till en den gamle mannens frånvarande ögon …

Nyfikenheten blir allt starkare och för ett ögonblick bryter han genom glömskan, höjer sin hand, mycket sakta och prövande, och tar runt kedjan med pekfingret och tummen.

På bordet i äldreboendet står en oljig motorsåg. Mannen lyfter vant på kedjan, kontrollerar kedjespänningen. Han säger något ohörbart, det är nog ”starta”. Sedan ett litet leende. Han är tillbaks till vedskogen eller på vedbacken. Han ser nöjd ut. Personalen ser andlöst på. De andra gamla runt bordet likaså.
Det som händer är så ovanligt. Han brukar ju aldrig säga något eller ta initiativ.  

Mannen provar sedan att dra igång motorsågen. Kraften finns inte där. Men han gör ett bra försök. Sedan lägger han ner sina händer i knät. Blicken grumlas återigen. Han blir trött. Fast leendet finns kvar en bra stund.

Händelsen utspelade sig under en berättandestund på ett äldreboende i Åre kommun. Den är ett av många exempel på hur aktiviteterna i Skapande hälsa lyckats bryta det invanda så att brukarnas egentliga jag skymtar fram genom demensen och glömskan.

Aktiviteterna har lockat fram minnen och deras lust att skapa. För en stund har de känt hur härligt det är att vara med i livet och samvaron som förr, då de var friska, pigga och starka.

I projektet har pedagogerna besökt både enskilda brukare som bor ensamma hemma och på äldreboenden. I flera fall har de som bor själva lyckats locka med vänner och bekanta som inte har hemtjänst. Det har blivit härliga stunder med musik, sång, berättande, cirkus och dans.

Header logo