Blekingeparaplyet – återhämtning genom livsstilsförändringar

Projekt Kultur och hälsa i Blekinge vill förbättra livskvaliteten och hälsan hos individer med psykisk ohälsa och ge dem möjlighet till återhämtning.

Forskning visar att människor som deltar i kulturlivet eller ägnar sig åt kulturskapande har bättre hälsa. Kulturen erbjuder upplevelser, insikt, delaktighet och inflytande i samhället och det motverkar och förebygger ohälsa.

Projektet använder en bred definition av kultur. Kultur är allt som stimulerar sinnena men också natur, kost och motion. Individens egen lust och motivation är centrala för de hälsofrämjande effekterna.

Det långsiktiga målet för projektet är att kultur ska vara en självklar del av en hälsofrämjande vård och omsorg. Därför är samverkan med fritids- och kulturnämnd, studieförbund och föreningar viktigt för projektets genomförande. Det handlar om att öka tillgängligheten och utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för målgruppen.

Projektet har också som mål att öka förståelsen och kunskapen om sambandet mellan kultur och hälsa. Det görs bland annat genom en årlig konferens och utbildningsdagar för personalen där aktuell forskning i ämnet presenteras.

Något som är unikt för projektet är att det ingår i en av de största satsningarna på målgruppen i landet, Blekingeparaplyet. Där ligger fokus på återhämtning från psykisk ohälsa genom livsstilsförändringar. Genomgående för Blekingeparaplyet är brukarmedverkan och arbetet med att stärka brukarnas egenmakt. Enskilda brukare och representanter från brukarorganisationer är med i alla led av projektet. I samarbete med personal och forskare tas deras unika kompetens tillvara för att utveckla vården och omsorgen på bästa sätt.

Kultur och hälsa i Blekinge började i västra Blekinge och har i nuläget 50 deltagare i gruppaktiviteter. De träffas tre timmar i veckan under 14 veckor. Alla grupper följer samma struktur för att skapa trygghet även om olika saker står i fokus. I Karlshamn fokuserar man i år på kost och motion, i Sölvesborg har man tema natur och i Olofström är det kulturtema. Nästa år kommer även Karlskrona och Ronneby med i projektet.

Kultur och hälsa är ett treårigt Finsam-projekt som drivs av Blekinge kompetenscentrum/Landstinget Blekinge i samverkan med Region Blekinge, Blekinge läns bildningsförbund samt alla fem kommuner i länet.

MER INFORMATON

Ulrika Harris
Projektsekreterare
FoU Psykiatri/Blekingeparaplyet
Blekinge kompetenscentrum
Telefon: 0734-47 12 91
E-post: ulrika.harris@ltblekinge.se

Ann-Christin Bernhardsson
Kultursamordnare-Kultur i vården/barnprogram
Blekinge Läns Bildningsförbund
Telefon: 0455-30 51 44
E-post: ann-christin.bernhardsson.lbf@folkbildning.net

Header logo