Måla för livet

”Måla för livet”är en av de insatser Region Halland, via Hallands bildningsförbund, genomför i samverkan med kommunerna.  Under 2011 har konstnären Mia Lundqvist inom ramarna för projektet lett ett hundratal målarstunder med pensionärer och personal i Hallands äldreomsorg.

Målarstunderna har ett stort värde för pensionärerna men även för personal, chefer och anhöriga. Efter varje målarstund skriver personalen ner en ”enminuts-rapport”, och hundratals sådana talar sitt tydliga språk.  Hälsoeffekterna för de gamla ligger dels inom det socialpsykologiska fältet med mer glädje, bättre humör, mer stimulans, ökad gemenskap och de känner sig synligare.

Men målarstunderna ger även rent fysiska hälsoeffekter. Strokepatienten som blir så engagerad i målandet att han, utan att tänka på det, börjar träna upp sin vänsterarm är ett exempel. Patienten som inte behöver ta lugnande medicin resten av dagen är ett annat.

För personalens del handlar det också om ökad kunskap om de äldre. ”Tänk vad vi får veta mycket om våra gamla när vi pratar om deras bilder”, som en chef uttryckt saken.

En viktig del av ”Måla för livet” har varit att noga introducera och förankra verksamheten. Första steget har varit att personalen själva fått prova att måla. På så sätt kommer personalen över sin egen osäkerhet, som kan vara ett hinder. De utvecklas, upptäcker kreativa sidor hos sig själva och hittar nya kontaktvägar till sina äldre. Chefer ser nya sidor hos sin personal.

 ”Måla för livet”, väcker också stolthet. När det i lokaltidningen skrivs helsidor om en vernissage är det i positiva tongångar – en skön motvikt till annars ofta mörka rubriker.

Header logo