kultur_for_aldre_foto_susanne_kornholm

Nätverket Kultur i vården

Nätverket Kultur i vården är ett landsomfattande forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter för yrkesverksamma inom området.

Nätverkets mål är att öka kunskapen om vad kultur i vården kan innebära för enskilda människor och för samhället i stort. Nätverkets vill bland annat stimulera till samverkan mellan olika företrädare inom utbildnings- och kultursektorn, hälso- och sjukvårdsektorn samt kommunernas vård och omsorg. Nätverket delar återkommande med sig av goda exempel på Kultur i vården.

Header logo