Norrbottens län

Skaparkraft

Asylsökande barn och barn med funktionsnedsättning är målgrupperna för projekt Skaparkraft. Barn från olika världar och med skilda erfarenheter av att inte förstå, inte förmå och inte ingå har fått en plats i gemenskapen genom idrott, ljudverkstad och konstformen Land art. Ljudverkstad och Land art innebär att ta tillvara på allt i omgivningen som kan ge ljud – eller skapa konst, bara fantasin sätter gränser!

Skaparkraft började 2006 som ett pilotprojekt i Norrbottens läns landstings satsning på Kultur och Hälsa. Under tre år har man utvecklat metoder för att möta dessa barngrupper och det har blivit 24 lägerveckor med massor av bus, kramar, kaos och glädje. Nu är dessa till ända och den 3 februari 2011 arrangeras en nationell konferens på Kulturens hus i Luleå där detta arbete ska presenteras, utvärderas och diskuteras. Stressforskaren Töres Theorell och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth deltar bland andra.

Skaparkraft är ett projekt som vid flera tillfällen fått nationell uppmärksamhet. Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth och även Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, ville vid sina besök i Norrbotten 2010 särskilt höra mer om och titta på Skaparkraft.

Header logo