Dansande par i Lustspelet. Fotograf Patrik Nimrodsson.

Umeå

Lustspelet – kultur i utbildningssyfte

Lustspelet är ett teaterstycke som speglar bemötanden inom äldreomsorgen. Kultur används som verktyg för att öka förståelse för betydelsen av sambandet mellan livskvalitet och ett bra möte mellan människor. Pjäsen fungerar som ett utbildningspaket för personal inom vård och omsorg.

Utbildningen består av en kort teaterföreställning med efterföljande diskussion och utvärdering, som leds av en moderator med erfarenhet inom äldreomsorgen. Personalens bemötande är nyckeln till öppenhet och välkomnande, vilket är avgörande för att anhöriga, volontärer, prao-elever, kulturarbetare med flera ska kunna bli en resurs i vård och omsorg.

Utveckla omsorgsarbetet

Utbildningen sker på personalens schemalagda arbetsplatsträffar. Syftet med Lustspelet är att förstärka och knyta ihop socialtjänstens värdegrund- och förändringsarbete, att ge möjlighet till reflexion och eftertanke, att utveckla omsorgsarbetet och att skapa en öppen och kreativ diskussion.

Manus och regi står Hans-Ola Stenlund för som också utgör en del av skådespelarduon tillsammans med Mia Westin. Idémakare och initiativtagare är Eleanor Bodel. Kultur för Seniorer, Kultur och Hälsa, Umeå kommun.

Header logo