Bild som föreställer man i ett växthus

Upp till dans!

Dansaren, koreografen och filmaren Sara Lindström har under våren 2014 gjort en dansfilm tillsammans med nio boende på äldreboendet Parkvägen i Österbybruk. Filmen har sin utgångspunkt i danssolon som arbetats fram i samarbete med Sara och utförs av deltagarna.

Dansen har i sin tur kommit att spegla och gestalta andra uttryck och fungerar som ingång till ett levnadsberättande hos deltagarna.

Utöver det fördjupade individuella arbetet med de medverkande har det anordnats återkommande dansstunder för alla boende på Parkvägen. Man har även sett dansfilm tillsammans och diskuterat dansen som begrepp.

Huvudsyftet med projektet Upp till dans! har varit rent konstnärligt – att göra en kortfilm. Projektet har även strävat efter att undersöka vad det innebär att genomföra ett omfattande och ambitiöst konstprojekt inom äldreomsorgen. Vilka är förutsättningarna och utmaningarna och vilka frågeställningar uppstår?

För att undersöka just detta har etnologen Maria Ek följt Saras arbete och sammanställt en rapport, Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Den är baserad på observation och intervjuer med de boende, anhöriga och vårdpersonal på Parkvägen.

Rapporten berör hur ett projekt, som utmanar deltagarna att prestera konstnärligt och fokuserar på deras individuella utveckling, bryter mot tendensen att definiera äldre utifrån deras begränsningar. Rapporten berör även vikten av att arbeta medvetet och strukturerat med sociala aktiviteter inom äldreomsorgen. Det görs på Parkvägen vilket har varit en förutsättning för projektets genomförande.

Den 31 maj rullades den röda mattan fram bland snittar och bubbel på Parkvägen. Då premiärvisades filmen för boende, personal och anhöriga. Under hösten blir det även TV-premiär när filmen visas på SVT.

Upp till dans! finansieras av Kulturrådets satsning på Kultur för äldre, Kultur- och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun, Konstnärsnämnden, Film i Stockholm och Landstinget i Uppsala län.

Header logo