Bild: Frida Hammar

Västerbotten

Kultur på recept – Med mina händer

Kultur i vården är den verksamhet som Region Västerbotten bedriver inom länets sjukhus. Kulturupplevelser och aktiviteter erbjuds regelbundet patienter, deras anhöriga och personal inom landstinget. Kultur på recept initierades av regeringen och ligger i linje med Västerbottens vision om att 2020 ha världens friskaste befolkning.

Forskningsstudien Kultur på recept – Med mina händer, som samordnades av Kultur i vården är nu avslutad. Studiens syfte var att ge ökade kunskaper om skapande aktiviteters betydelse för människor när det gäller att motverka stressymptom alternativt förkorta sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade problem. Målgruppen har varit anställda vid Västerbottens läns landsting.

Många av de personer som deltog i studiens kulturgrupp berättade om sin personliga upplevelse.

”Jag tappar tid och rum, det blir ett otroligt flyt och koncentrationen är på topp, även om vi samtidigt pratar med varandra. Det är här och nu och jag kan inte tänka på något annat. Det är så roligt”.

”Man kom till verkstan trött, stressad, irriterad och lämnade den tre timmar senare, glad, pigg, harmonisk. Som du förstår har studien verkat positivt i mitt liv”.

”Vill bara tala om att studien har varit jättemysig! Var med i målargruppen och det har fått mig att börja måla lite hemma (som jag har tänkt på länge). Sitter ner en stund och försvinner i färgernas värld, mycket rogivande…”

Trots studiens relativt förhållandevis få deltagare – 89 personer - visar undersökningen på en gynnsam effekt av insatta åtgärder för de som deltog i skapande aktiviteter, jämfört med de som deltog i kontrollgruppen.

De skillnader vi hittades mellan kulturgruppen och kontrollgruppen är alla till kulturgruppens fördel. Skillnader i upplevd stress sänks signifikant i kulturgruppen, vilket den inte gör i kontrollgruppen. Att kunna varva ner är också bättre i kulturgruppen, på gränsen till statistisk signifikans. Även antalet sömntimmar stiger i kulturgruppen.

Header logo