Till navigation Till innehåll
Foto: Kulturrådet i Norge.Foto: Kulturrådet i Norge.Foto: Kulturrådet i Norge.

Simon Strömberg i panelen. Foto: Kulturrådet i Norge.

Känsloladdad final på nordisk satsning kring breddat deltagande

Öppenhet och vilja att förändra, men också besvikelse och smärta. Konferensen Nordic Dialogues, som hölls i Oslo i december, var katalysator för starka känslor.

Konferensen samlade 400 personer verksamma inom kultursektorn i de nordiska länderna, som möttes för att avsluta samarbetsprojektet Inkluderande kulturliv i Norden.

Satsningen har varit treårig och inriktad på utmaningar och möjligheter när det gäller inkludering i både det professionella och det frivilliga kulturlivet, med fokus Nu fortsätter vi dialogen och samverkan.på etnisk och kulturell tillhörighet. Som ett direkt resultat av arbetet fick Kulturrådet i Norge regeringsuppdraget att bli nationell koordinator för mångfaldsfrågor och breddat deltagande från och med 2020.

– Nu fortsätter vi dialogen med Kulturrådet i Norge för att se hur vi kan samverka kring de här frågorna framöver, berättar Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare på Kulturrådet i Sverige.

Öppenhet var en grundförutsättning under Nordic Dialogues. Den programpunkt som berörde Simon Strömberg mest presenterades av forskaren Gladys M Francis från Georgia State University, som studerar karibisk och afroamerikansk historia. Hon bad alla i publiken med POC-bakgrund, (Person of Color), att göra henne sällskap på scenen. Kvar i bänkraderna satt det stora flertalet av de chefer och ledare inom myndigheter och institutioner som deltog i konferensen.

– Det blev så tydligt hur konferensen bekräftar insikten om att vi inte har kommit längre. Det väcker besvikelse och smärta hos många som inte upplever att kulturlivet speglar dem, deras uttryck och verklighet, säger Simon Strömberg.

Nordisk kraftsamling

Inkluderande kulturliv i Norden initierades av norska kulturdepartementet under Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2017.
Tanken var att samla hela Norden och fokusera på utmaningar och möjligheter kopplat till etnisk tillhörighet, och andra diskrimineringsgrunder, i det offentligt finansierade kulturlivet på såväl professionell som frivillig nivå.

– Arbetet har koncentrerats till att ge stöd till befintliga verksamheter kopplade till lokalsamhället, som har stor betydelse för hur många möter konst och kultur, säger Simon Strömberg.

Critical Friends arbete skulle kunna färga en långsiktig strategi.Flera stödjande nätverk har bildats, bland annat för kulturskolor, bibliotek, konstmuseer och interkulturella kunskapscenter som ringat in det akademiska perspektivet.

Det övergripande nätverket Critical Friends har också varit centralt i arbetet. Det har samlat professionella konst- och kulturutövare med flerkulturell bakgrund från de nordiska länderna, Åland, Färöarna och Grönland.

Critical Friends har tagit fram en handfast antologi med ordlista för ett antal centrala begrepp översatta till de nordiska språken. De har också tagit fram rekommendationer för kulturinstitutioner och myndigheter utifrån sitt perspektiv, och de lyfter fram behov av genomgripande strukturella förändringar.

– Jag ser hur rekommendationerna skulle kunna färga en långsiktig strategi för hur vi ska kunna möta fler, avslutar Simon Strömberg.

Nordic Dialogues on demand

Konferensen spelades in. Du hittar programmet punkt för punk på norska Kulturrådets webbplats.

Se Nordic Dialogues i efterhand

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i Tema: Konstnärlig frihet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag. 

Tema: Konstnärlig frihet