Till navigation Till innehåll
Bild för - IMG_0136.jpgBild för - IMG_0136.jpgBild för - IMG_0136.jpg

På Safe Havens möts organisationer som arbetar för att skydda hotade konstnärer. Foto: Maria Lewenhaupt.

Yttrandefriheten i världen hotas allt mer

Nyligen ägde Safe Havens rum i Kapstaden i Sydafrika. Konferensen är en plattform där kultursektorn diskuterar yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Maria Lewenhaupt, handläggare på Kulturrådet, fanns på plats.

Hur mår yttrandefriheten i världen?

Konstnärer och kulturutövare är särskilt utsatta.– Den positiva utveckling som pågått för såväl demokrati som yttrandefrihet under många år, går nu tyvärr i motsatt riktning. Yttrandefriheten är idag under allt större hot i många delar av världen och konstnärer och kulturutövare är i flera fall särskilt utsatta. Antalet övergrepp har ökat, vilket är något som konstaterats av såväl UNESCO som Freemuse och PEN, organisationer som arbetar för att säkra konstnärlig frihet och yttrandefrihet.

Vad är det viktigaste som du tagit med dig från Kapstaden?

– Jag har tagit med mig en stärkt övertygelse om att arbetet för konstnärlig frihet är angeläget. Och att aktörerna som arbetar med frågan har ett behov av att träffa varandra, för att etablera nätverk och utbyta erfarenheter. Jag tar också med mig nya insikter och värdefulla kontakter för Kulturrådets fortsatta arbete med frågan.

Vad behöver göras för att säkerställa kulturskapares yttrandefrihet?

– När man pratar om mänskliga rättigheter, som yttrandefrihet, så är det framförallt relationen individ och stat som är i fokus. Det är stater som behöver Stater måste bedriva en politik som är gynnsam för den konstnärliga friheten.säkerställa att de inte har en lagstiftning som inskränker yttrandefriheten, och att de bedriver en politik som är gynnsam för den konstnärliga friheten. Organisationerna som träffas på Safe Havens, arbetar både med att skydda hotade konstnärer och att påverka stater genom att bland annat dokumentera och uppmärksamma övergrepp och informera om vad som händer på området.

Om Safe Havens

Safe Havens-konferensen startade 2013 som ett globalt nätverk av kulturskapare, författare, journalister och akademiker. Nätverket samlas sedan dess en gång om året tillsammans med andra organisationer som verkar för mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet. Konferensen arrangeras av Rörelsernas museum i Malmö som också är den stad där arrangemanget hållits under tidigare år.

Teman på webbplatsen

Den här artikeln ingår i Tema: Konstnärlig frihet. På våra temasidor vill vi sprida kunskap och inspiration genom att levandegöra våra bidrag. 

Tema: Konstnärlig frihet