Göteborgs stadsteaters föreställning Lyckans dar. Foto: Ola Kjelbye.

Bra att veta

Upphandla nytt

Tänk på att ställa krav på tillgänglighet när du uppgraderar webbplatsen eller tar fram en ny. En kunnig teknikutvecklare är väl förtroegen med de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.0, och kan tolka dem i förhållande till behov och önskemål.
Internationella riktlinjer för tillgänglighet, WCAG 2.0

Vägledning för webbutveckling

E-delegationen har tagit fram en vägledning för webbutveckling som bygger på de internationella riktlinjerna WCAG 2.0. Vägledningen uppdaterades under våren 2014 och riktar sig inte längre bara till offentlig sektor utan till alla som driver en webbplats.
Vägledning för webbutveckling

Testa din webbplats

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med E-delegationen tagit fram ett självskattningsverktyg med ett tjugotal frågor som hjälper dig att granska tillgängligheten på din webbplats. Frågorna har fokus på åtgärder som gör stor skillnad och är relativt enkla att genomföra. Frågorna kompletteras med förklarande texter och länkar till de riktlinjer som berör respektive tillgänglighetskrav och blir sammantaget en kortkurs i tillgänglighet. Resultatet av testet ger en lista med förbättringspunkter som du antingen kan arbeta med själv eller lämna till en utvecklare. 
Testa din webbplats

Anpassa till små skärmar

Många smarta telefoner och surfplattor har ett bra inbyggt stöd för tillgänglighet, en viktig anledning till att webbplatsen bör fungera även på mobila enheter. Innehåll och funktioner bör anpassa sig till den enhet användaren för tillfället använder oavsett om det är en mobiltelefon, en surfplatta eller en stationär dator. En vanlig lösning är att bygga webbplatsen med responsiv design (följsam design) som gör att den förändrar utseende beroende på användarens enhet.
Riktlinje 111 Anpassa webbplatsen för små skärmar

Funka Nu har tagit fram:
Riktlinjer för utveckling av tillgängliga mobilgränssnitt
Riktlinjer för navigation i mobilgränssnitt

Med det webbaserade verktyget Viewport Resizer kan du snabbt testa hur en webbplats design och innehåll ser ut med olika skärmupplösningar, men funktionaliteten måste du kontrollera genom att testa webbplatsen på olika skärmar och med olika webbläsare.
Viewport Resizer

Gratis CMS-system

Wordpress är en programvara som du kan använda gratis för att skapa webbplatser. Wordpress genererar tillgänglig kod om det används rätt.

Ställ krav på e-tjänster

Välj tillgängliga e-tjänster så långt det är möjligt. Ställ frågor till den som distribuerar e-tjänsten för att få en uppfattning om hur den fungerar för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Försöka att påverka dem som tillhandahåller otillgängliga e-tjänster så att de blir tillgängliga.

Sociala medier funkar inte för alla

Sociala medier är inte tillgängliga för alla. Använd om möjligt webbplatsen som komplement alternativt kombinera flera olika digitala kanaler för att nå ut med viktig information.

Header logo