Kulturrådets internationella strategi 2016−2019

Kulturrådet har en strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom att främja internationellt utbyte och samverkan. Genom strategin ska myndigheten säkerställa att arbetet med att verka för ökat internationellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet samt i den egna verksamheten bedrivs strukturerat och långsiktigt.

Vår internationella strategi har förlängts för att gälla även under 2019, enligt styrelsebeslut Adm 2019/18, S2019:4.

Header logo