Utbyte och samarbete med Sydkorea för svenska scenkonstaktörer

Kulturrådet och dess nordiska samarbetspartners deltar i ett treårigt projekt med KAMS, Korean Arts Management Services 2019-2022. Syftet är att främja utbyte och nätverkande inom scenkonsten mellan Korea och de nordiska länderna.

Inom ramen för detta program utlyser vi möjligheten att delta. Varje år antas 1-2 svenska deltagare i programmet, som består av konstnärligt utbyte med aktörer från Korea och de övriga länderna. Utbytet består i två träffar - en i ett nordiskt land och en i Korea i samband med Performing Arts Market Seoul, PAMS.
 
Konstnärliga utövare och producenter inom scenkonstområdet med intresse för Asien och koreansk kultur. 1-2 representanter kommer att väljas ut från respektive nordiskt land. Arbetsspråket är engelska och du som söker förväntas ha tillräckligt goda språkkunskaper.

Anmälan

Header logo