Faksimil från rapport

Ett smörgåsbord av forskning för kulturskolor

Vilka är de senaste rönen i forskningen kring kulturskolor och hur mycket forskas det inom fältet i Sverige och grannländerna? Nu är en sammanställning över nordisk forskning om kulturskolan klar.

Kulturskolorna har uttryckt önskemål om att arbeta mer med forksningsbaserad kunskap men det kan upplevas svårt att hitta relevant forskning.  Genom översikten blir det lättare att hitta forskning som är intressant utifrån olika teman och få kortare presentation om vad forskningen handlar om. Eftersom det dessutom är forskning från andra nordiska länder så bidrar översikten också till att göra forskningen tillgänglig mellan länderna.

-Kulturskolorna vill gärna arbeta mer med forskningsbaserad kunskap men det kan vara svårt att veta hur. Ett uppdrag för oss på Kulturskolecentrum är just att hitta forskning och göra den tillgänglig att arbeta med i kulturskolans vardag, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum.

Översikten är beställd tillsammans med Norsk kulturskoleråd och syftet med sammanställningen är att lyfta fram kulturskolerelaterad forskning i de nordiska länderna.  Översikten visar forskning inom flera områden exempelvis olika konstområden, didaktik, samarbetet mellan grundskolan och kulturskolan, struktur och ledarskap och inkludering. Med översikten börjar arbetet med att tillgängliggöra den för landets kulturskoleverksamheter. Redaktör för översikten är Anders Rønningen, författare är Finn Holst, Cecilia Jeppsson, Hanna Backer Johnsen, Anders Rønningen och Adriana Di Lorenzo Tillborg.

Forskningsrapporter och material för att arbeta med rapporterna kommer att göras tillgängligt på vår nya webb som lanseras under 2019.

 

KONTAKT

Ingrid Skare

Utredare
Telefon: 08-519 264 41

ingrid.skare@kulturradet.se

 

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

Header logo