Foto: Susanne Kronholm

Fler kulturskolor breddar sitt utbud

Musik har länge varit den vanligaste konstformen på svenska kulturskolor, men fler och fler öppnar upp sina verksamheter för andra konstområden. Det visar en sammanställning av kulturskolornas verksamhet mellan åren 2011-2017.

Kulturrådets Kulturskolecentrum tog under 2018 över uppdraget att samla in statistik från landets kulturskolor, det sköttes tidigare av Kulturskolerådet (tidigare SMOK). De allra flesta av landets kommuner har kulturskola, bara en handfull kommuner saknar helt kulturskoleverksamhet. Det vanligaste ämnet är musik, som finns i alla de kommuner som har kulturskoleverksamhet. Näst vanligast är dans och därefter drama/teater, bild och media.

Sammanställningen av statistik från 2011-2017 visar att fler och fler kommuner ökar sitt utbud av ämnen, under 2017 var det mer än hälften av kulturskolorna som erbjöd minst fyra ämnen.

-Det är roligt att många kulturskolor kunnat öppna upp för fler ämnen, det är ett viktigt steg för att kunna nå fler barn och unga. Kulturskolebidraget har också haft positiv effekt i kulturskolornas möjligheter att arbeta med utveckling och kvalitetshöjande insatser, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturskolecentrum.

Fler flickor än pojkar

Antalet elevplatser har också ökat, från 196 000 till 218 000 platser. Många kulturskolor utför också uppdragsverksamhet, oftast på uppdrag av skolor, och även elevplatserna i uppdragsverksamhet har ökat under tidsperioden.

Sifforna i sammanställningen visar att det är fler flickor än pojkar som går i kulturskolan, cirka 64 procent av elevplatserna upptas av flickor. Flickorna dominerar framför allt i ämnena dans, drama/teater och bild, medan könsfördelningen är mer jämn inom musik och media.

Elevavgifterna har sänkts under åren som jämförts, från 665 kronor i genomsnittlig terminsavgift till 625 kronor. Några av kommunerna har en helt avgiftsfri kulturskola och även det har blivit något vanligare. Av kommunernas totala driftskostnader utgör kulturskolan i snitt 0,5 procent.

Källa: Kulturskolerådet 2011-2016, Kulturrådets Kulturskolecentrum och SCB

KONTAKT

Emma Bergmark
Utredare/statistiker
Telefon: 08-519 264 77

emma.bergmark@kulturradet.se

 

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

Header logo